Medzinárodná súťažná prehliadka umeleckých diel krajín V4

A slovo sa stalo164x55kV Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sa 21. novembra 201316.30 hodine uskutoční medzinárodná prezentácia umeleckej tvorby autorov štyroch krajín Višegradskej štvorky. Medzinárodné Trienále maľby a plastiky krajín V4 bude usporiadané pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu.

Organizátormi podujatia sú Košický samosprávny kraj, Matica slovenská, mesto Trebišov a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína.

Cieľ trienál spočíva v prezentovaní aktuálnych tendencií smerovania malieb a plastík tých maliarov a sochárov, ktorí tvoria na území Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Účelom podujatia je nadviazať užšiu cezhraničnú spoluprácu s umelcami, múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami v rámci uvedených štátov V4  a organizovať spoločné prezentácie malieb a plastík, smerujúcich k výmene tvorivých skúseností maliarov i sochárov.

Výstava má charakter konkurzu. Zúčastnia sa na nej maliari a sochári z každej krajiny V4, ktorí sú členmi stavovských umeleckých organizácií. Kvalifikovaný výber malieb a plastík na výstavu, ich hodnotenie a ocenenie vykonala porota. Z výberu vzišlo, že sa tohtoročnej prehliadky medzinárodného druhu zúčastní 14 umeleckých tvorcov.

Česká republika bude mať zastúpeného 1 maliara, Vladimíra Blažeka.

Maďarsko prezentujú 3 umelci; 2 maliari a 1 sochár: László Lonovics, Attila Fazekas, Géza Széri – Varga.

Z Poľska sú na tejto medzinárodnej výstave priamo účastní 5 tvorcovia; 3 maliari a 2 sochári: Jan Kukulka, Wijaceslaw Burda, Anna Papiernik, Bogdan Samborski, Malgorzata Samborska

Zo Slovenska vystavujú 5 účastníci; 3 maliari a 2 sochári: Mikuláš Lovacký, Ľudmila Lakomá- Krausová, Miroslav Bucher, Rudolf Hoffer, Ján Leško.

Súťažne sa predstavia 13 z nich. Jeden slovenský maliar, Ján Leško, sa výstavy zúčastní nesúťažne. Na výstave malieb a plastík krajín V4 bude vo výstavnej sieni Galéria nainštalovaných 37 súťažných umeleckých diel a 4 nesúťažné diela. Vzájomnou spoluprácou umelcov sa zároveň prehlbujú a rozvíjajú cezhraničné kultúrne kontakty.

Na slávnostnom otvorení trienál maľby a plastiky krajín V4 bude súťažné diela, zaradené na výstavu, hodnotiť odborná porota, ktorá v tento deň oznámi aj výsledky celej výstavy. Porotu tvoria členovia umeleckej obce. Menovite Dušan Baláž, Mgr. art. Peter Valiska- Timečko a akademický sochár Martin Račko sa zhostí postu predsedu porotcovského tímu.

pozvanka Martinka

Táto nevšedná prehliadka umenia z krajov V4 istotne uspokojí aj tých najnáročnejších priaznivcov výtvarného umenia. Vystavované diela ostanú pred zrakmi návštevníkov múzea do 30. januára 2014.

Tento článok si prečítalo 1 976 ľudí