Duchovný skvost, najstaršia slovanská báseň PROGLAS zaznie v trebišovskom kaštieli

Už v túto nedeľu, 17. novembra 2013, usporiada Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci so Spolkom sv. Cyrila a Metoda básnické interpretácie prvej slovanskej básne PROGLAS. Spojené budú s prednáškou a prezentáciou najnovšieho vydania tohto literárneho skvostu. Prednášania sa ujme trebišovský rodák, doc. ThDr. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Súčasťou nedeľňajšieho stretnutia, ktoré sa začne o 16.00 hodine v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa, je plánovaná aj power pointová prezentácia a umelecký prednes v podaní ochotníka Divadla „G“ Trebišov, Petra Girmana.

Proglas do vysielania

Proglas je predslov k staroslovienskemu prekladu biblie, bol napísaný Konštantínom Filozofom v rokoch 863-867. Táto najstaršia slovanská báseň je považovaná za prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku. Pozostáva zo 110 veršov. Konštantín v tejto básni využíva rôzne výrazové prostriedky stredovekej poézie. Patria k nim prirovnania, oslovenia, básnické otázky, klimax, hromadenie, citáty a parafrázy z Biblie.

Účastníci popoludňajšieho stretnutia sa dozvedia historické súvislosti vzniku tejto básne, jej zachovaných pamiatok a prekladov do slovenčiny. Proglas je však zaujímavý predovšetkým svojím obsahom. Vyjadruje vďaku nad vznikom hlaholského písma, oslavuje preklad evanjelia do zrozumiteľnej reči a súčasne vyzýva na prijatie evanjelia pre budovanie kresťanského života. Toto podujatie sa uskutoční pri príležitosti jubilejného Roka sv. Cyrila a Metoda a chce poukázať na trvalý duchovný odkaz Konštantína- Cyrila pre slovanské národy. Neutíchajúci záujem o Proglas dokumentuje aj jeho aktuálne vydanie (SNK, 2013) s mierne upravenou verziou slovenského prekladu. Záujemcovia o cyrilo-metodské dedičstvo, rovnako i milovníci poézie a literatúry pocítia umeleckú hodnotu podujatia.

O hudobné doplnenie atmosféry v programe sa postará Zbor sv. Michala, svojím vystúpením  v cirkevnoslovanskom jazyku našich predkov.

Tento článok si prečítalo 4 026 ľudí