Dobrá správa pre cestujúcich, začala sa rekonštrukcia vlakovej stanice Trebišov

/TREBIŠOV, 26.9.2013/ – V blízkom časovom horizonte dostane vlaková stanica Trebišov nový, modernejší vzhľad a pohodlnejší prístup. Pre náš portál to potvrdila prednostka stanice, Ing. Viera Kuzmišinová.

imagesreceived_m_mid_1380123876250_62cec6f290c33b5934_7

„Uvedomujeme si, že najmä interiér našej stanice pôsobí na prvý pohľad nehostinne. Aj napriek tomu, že sa oň staráme, je zrejmé, že už skutočne potreboval rekonštrukciu,“ konštatuje p. Kuzmišinová. Vlastník budovy, Železnice Slovenskej republiky sa rozhodli pokračovať v druhej etape rekonštrukcie. Ešte v rokoch 2001-2002 sa v rámci prvej etapy vykonala výmena strechy a krovu na staničnej budove.

Snahu o skoré začatie ďalších úprav priznáva aj námestník riaditeľa Oblastného riaditeľstva Košice, Ing. Jozef Horváth: “Stavebná rekonštrukcia budovy železničnej stanice Trebišov bola prerušená v roku 2005, od tej doby dochádzalo k chátraniu budovy. Bola to  veľmi zle zazmluvnená rekonštrukcia, ktorú bolo nutné prehodnotiť. K sústredeniu snahy o riešenie potrebnej rekonštrukcie došlo aj vďaka osobnému záujmu poslanca NR SR, Ing. Roberta Puciho.” Oproti pôvodnému projektu došlo k viacerým zmenám, doplnené boli napríklad plynová prípojka, či kotolňa.

S plánovanými stavebnými úpravami sa začalo 23. septembra a trvať by mali približne deväť mesiacov. V prvej tretine budúceho roka by sa tak Trebišovčania mali tešiť z vynovenej stanice. Ing. Kuzmišinová: „Sme radi, že sa zmena pozitívne dotkne aj cestujúcich. Ich prvý kontakt s mestom sa výrazne zlepší.“

V súčasnosti sa začalo s obnovou prevádzkových priestorov,  úprareceived_m_mid_1380123876250_62cec6f290c33b5934_2vy sa postupne presunú do interiéru stanice. Bude potrebné vykonať viacero výkopových prác, meniť sa bude aj vchod do stanice. Po novom budeme vstupovať do vestibulu k okienkam osobných pokladní priamo z ulice, po zakúpení cestovných lístkov budú kroky zákazníkov smerovať k nástupištiam. V interiéri sa vymenia okná, dvere, podlaha a v čakárni pribudnú nové sociálne zariadenia. Rampa zabezpečí prístup do budovy pre občanov so zníženou pohybovou schopnosťou.

Železničná stanica Trebišov je dôležitým dopravným uzlom na trase Humenné – Trebišov – Košice a tiež Trebišov – Michaľany. Denne cez ňu prejde mnoho cestujúcich  dochádzajúcich nielen za prácou, ale aj žiakov, študentov či dospelých z okolitých obcí trebišovského okresu.

Komplexným problémom železníc na Slovensku je boj s bezdomovcami, ktorí často v noci využívajú verejne prístupné priestory ako nocľaháreň. Prednostka stanice verí, že táto skutočnosť negatívne neovplyvní rekonštrukčné práce, aj keď hrozí, že po úprave sa stanica stane ešte atraktívnejšou pre tieto skupiny občanov.

 

Tento článok si prečítalo 6 999 ľudí