Čo všetko sa deje v našom parlamente?

nr-sr1V Zemplínskej knižnici v Trebišove sa bude dňa 8. októbra 2013 o 13.30 hodine organizovať stretnutie s riaditeľom úseku Parlamentného inštitútu JUDr. Ľubomírom FAJTÁKOM. Stretnutie bude koncipované do prednášky, ktorá bude spojená s besedou. Zapojiť sa budú môcť všetci prítomní čitatelia. Diskutovať sa bude na tému „Parlament a práca parlamentu“.

Chystané stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Partnerské knižnice Kancelárie NR SR.  Okrem trebišovskej knižnice je v ňom zapojených 35 ďalších vybraných knižníc na Slovensku, ktoré na základe absolvovaných školení a odborných prednášok svojich zamestnancov získali status „Partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky“. Partnerské knižnice tak môžu kvalifikovane sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti Parlamentu prostredníctvom internetu a prostredníctvom Parlamentného inštitútu, či Parlamentnej knižnice.

Pozvánka - Parlament

Tento projekt je súčasťou dlhodobého projektu Informácie pre občanov zameraného na implementáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom projektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

Tento článok si prečítalo 4 649 ľudí