Čitateľská beseda pre deti v Zemplínskej knižnici

jpg. dramat.citanie s Markvickom

Zemplínska knižnica v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja  pripravuje ďalšie podujatie pre deti z projektu Letom literárnym svetom, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Dramatizované čítanie pána Mrkvičku. Tak znie názov blížiacej sa organizovanej čitateľskej činnosti pre školákov. Princíp tejto knižničnej edukatívno-hranej akcie spočíva v tom, že sa bude interpretovať vybraná kniha, za prítomnosti a aktívneho počúvania detského diváka, jedným hercom a to formou dramatizovaného a scénického čítania. Pozornosť mladého čitateľa bude venovaná trištvrte hodinovému čítanému textu, ktorý pozornému poslucháčovi umožní vhĺbiť sa do príbehu. Po ňom však bude nasledovať nečakané rázne useknutie čítania, respektíve hrania a to práve v tej najdramatickejšej chvíli. Presne to je zmyslom a cieľom tohto predstavenia, pričom sa deti navnadia na čítanie konkrétnej knihy. Zároveň je to aj úmyslom chystanej besedy.

Organizovanou dopoludňajšou aktivitou, ktorou dochádza k účelnej podpore a motivácií detí a mládeže k čítaniu kníh, k zvýšeniu záujmu o knihy s následným rozvojom čitateľských návykov, či k debatovaniu o zaujímavých postrehoch z počutého, sa napĺňa hlavný zámer projektu.

Dramatizované čítanie pána Mrkvičku začína 18. septembra 2013 o 9:00 hodine v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

Tento článok si prečítalo 1 641 ľudí