Celoštátny divadelný festival opäť v našom meste!

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína ponúka umelecké vyžitie v meste. Tentokrát divadelné. V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove sa uskutoční XXII. ročník Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou. Potrvá dva dni a kultúrne sa určite vyžijete.

XXII. ročník Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou je celoštátnou súťažnou prehliadkou amatérskeho činoherného divadla.

Poslaním tejto divadelnej prehliadky je umožniť divadelným súborom všetkých kategórií inscenujúcim divadelné hry s dedinskou témou, vzájomnú konfrontáciu tvorivej umeleckej práce a prispieť k zvyšovaniu úrovne divadla na Slovensku.

Vyhlasovateľom XXII. Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou je Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Mesto Trebišov, Mestské kultúrne stredisko Trebišov a Základná organizácia Združenia divadelných ochotníkov Slovenska v Trebišove. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota, ktorá je zložená z troch členov- odborníkov, a to Mgr. PhDr. Miron Pukan, PhD, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. PhDr. Peter Karpinský, PhD.

plagat DF

Spolu sa predstaví 6 divadelných súborov. Úplne prvé sa predstaví Divadlo bez Groša z Veľkého Krtíša. Jedným zo sprievodných podujatí Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vyhlásilo k XXII. ročníku festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou súťaž scenárov. V nej je obsiahnutá súťaž na

a) pôvodné dramatické texty

b) dramatizácie

c) úpravy dramatických textov

Cieľom tejto súťaže je podnietiť ochotnícke divadelné súbory k tvorbe a úprave divadelných hier, osobitne iniciovať tvorbu vlastných scenárov s dedinskou a vidieckou tematikou. Texty vyhodnotí odborná porota v piatok 16. Októbra 2014 o 15.00 hodine v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska.

Divadelný súbor Janka Borodáča pri Obecnom Úrade v Plechoticiach si pozornosť divákov získa hrou s názvom Cesta.

Neskôr vystúpi Hriňovské divadlo Hriňova. Pozrieme si jednu z najpopulárnejších hier Stanislava Štepku s názvom Jááánošííík. 

Autor v nej spracoval jánošíkovskú tradíciu parodickým spôsobom. Použité sú v nej prvky postmoderny, dramatický text striedajú piesne s vtipnými komentármi, v ktorých sa vysmieva z politického a ekonomického života spoločnosti.

Autorom hry je Stanislav Štepka

Režisérom a zároveň vedúcim súboru je Anton Trebuľa- Kečkár.

Podvečer na festivale divadelných hier s dedinskou tematikou v Trebišove vystúpia členovia Divadla „G“. Predstavia sa s čiernou komédiou POHREB, ktorú napísal činoherný režisér Ivan Holub. V predstavení sa môžete tešiť na ľudské vzťahy, na peniaze, bohatstvo, či materiálne zabezpečenie. O tom všetkom je hra. Ústrednou témou sú problémy, ktoré trápia mnohých ľudí. Ide o pohľad autora na súčasné udalosti okolo nás. V inscenácií nejde len o zábavu, ale aj o myšlienku a výpoveď o tomto svete.  V piatok čaká priaznicov Divadlo Cililing z Prešova a KĽUD Kladzany pri Obecnom úrade Kladzany.

Tento článok si prečítalo 2 374 ľudí