Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti

lekar

Ak nie ste spokojní so svojou zdravotnou poisťovňou, možnosť na jej zmenu máte len do konca tohto mesiaca. September je jediným mesiacom, kedy je možné podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné, obyvatelia majú na výber jednu z troch poisťovní: Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, zdravotnú poisťovňu Dôvera alebo zdravotnú poisťovňu Union.

Poisťovňu môžete zmeniť k 1. januáru nasledujúceho roka, prihlášku na zmenu však musíte podať vo vami vybranej poisťovni do 30.septembra príslušného roka a to buď osobne na pobočke vybranej poisťovne, telefonicky prostredníctvom call centra, alebo elektronicky vyplnením formuláru na webovej stránke konkrétnej poisťovne. Pre osobné nahlásenie zmeny poisťovne si pripravte kópiu občianskeho preukazu, v prípade, že prihlasujete dieťa sú potrebné: kópia rodného listu, občianskeho preukazu zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby, splnomocnenie na právne úkony. Voči predošlej poisťovni máte záväzok vrátenia preukazu poistenca a to do ôsmich dní od zmeny.

Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu

Z hľadiska počtu klientov je na Slovensku najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa, s ktorou má uzavretú zmluvu o poskytovaní starostlivosti väčšina lekárov a zdravotníckych pracovísk. Rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami sú najmä v úkonoch, ktoré preplácajú. Poistenci sa o nich môžu dozvedieť viac na webových stránkach, v call centre, alebo osobne na pobočkách poisťovní. Pred výberom poisťovne je dôležité si zvážiť, do akých zdravotníckych úkonov najčastejšie investujete, prípadne, či plánujete v budúcom roku závažnejšie zákroky a porovnať si výšku ich krytia v jednotlivých poisťovniach. O zmene zdravotnej poisťovne sa poraďte aj so svojim lekárom.

Tento článok si prečítalo 1 832 ľudí