Bezbariérovosť, novú interaktívnu expozíciu Andrássyovcov a kompletnú inováciu budovy prinesie megarekonštrukcia trebišovského kaštieľa

Trebišovský kaštieľ bude po 30 rokoch v novom šate. Takýto darček dostal kaštieľ, sídlo Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, od svojho zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja. V rámci regionálneho operačného programu bude z eurofondov na markantnú rekonštrukciu národnej pamiatky uvoľnených 2, 365 500 eur. Celkové výdavky projektu sú takmer 2,5 milióna eur.

Kaštieľ bol postavený v roku 1786 grófom Imrichom Csákym v neskorobarokovom slohu. cervená strecha kastielNeskôr ho s prvkami klasicistického štýlu prebudovala rodina Andrassyovcov. Je dvojpodlažnou stavbou v tvare „U“, ktorá má na priečelí dve postranné veže, fasáda objektu je členená lizenami, pričom jej dominantné prvky tvoria barokový štít a reprezentačný balkón, ktorý je podopieraný tromi klasicistickými stĺpmi.  Poslaním múzea je zhromažďovať a sprístupňovať doklady o vývoji trebišovského okresu. Zbierkový fond tvorí 148 000 zbierkových predmetov. Súčasťou múzea sú rozsiahle stále expozície. Kaštieľ je vstupnou bránou na Tokajskú vínnu cestu.

V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave. Badať viaceré defekty, akými sú: zatekanie a absencia izolácie strechy, vlhnutie muriva a podláh, opadaná omietka, nadmerná tvorba plesní, absencia zvodov a izolácie suterénneho muriva, veže kaštieľa bez odkvapových rúr, zatekanie vody k murivu, nefunkčné drenážne trubky, dvorce sú tehlové a poškodené.

zrkadlovkaZ týchto dôvodov je hlavným zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb tejto kultúrnej inštitúcie nevynímajúc. Vymenia sa okná, dvere, podlahy, osvetlenie, strešný plášť. Prebehne citeľná sanácia muriva a modernizácia interiérových priestorov, rovnako i exteriéru, samozrejme s uchovaním historického charakteru budovy, kultúrneho a duchovného dedičstva, ale zároveň s vkladom umocnenia atraktívnosti celého objektu i mesta. Kompletne bude zrekonštruovaná zrkadlová sien so zmenou dispozície. Vznikne Andrássyovské podlažie.

beata 2„Realizáciou projektu a vytvorením Andrássyovského traktu sa podarí vrátiť vzácnych Adrássyovcov naspäť do kaštieľa. Dôjde k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a k vytvoreniu „Múzea tretej generácie“, kde budú mať možnosť návštevníci z celej Európy i sveta nadýchať sa histórie a nájsť možnosť príjemného strávenia voľného času“, prezradila pre portál trebišoviny.sk, riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína, Mgr. Beáta Kereštanová.

V múzeu bude vytvorené zázemie pre inštaláciu interaktívnych expozícii o regionálnej histórii šľachtických rodov, ktorí kaštieľ kedysi vlastnili. Celkovo sa zlepší technický stav a architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky. Vznikne galéria v podkroví, kde sa budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín.

Po ukončení prác sa zníži energetická náročnosť prevádzky objektu. Projekt myslí aj na zdravotne znevýhodnených návštevníkov, ktorým sa zlepší prístup ku vzácnym historickým exponátom.  Vytvorí sa bezbariérový prístupu do objektu vrátane vstupu na poschodia.

Niekoľkomesačná práca nad projektom, záujem a spolupráca zainteresovaných prinesie o pár mesiacov výsledok, ktorým sa nielen obnoví historická dominanta mesta, ale bude posilnený kultúrny potenciál a atraktivita regiónu.

Tento článok si prečítalo 2 589 ľudí