Beseda s autormi nášho regiónu

Zemplínska knižnica v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Košickou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov pripravujú pre všetkých svojich horlivých čitateľov a návštevníkov zaujímavú besedu, ktorá bude uvedená pod názvom AUTORI REGIÓNU.

Tohto družného posedenia sa za účelom vzájomnej diskusie zúčastnia Ingrid Lukáčová, Michal Repovský a Magdaléna Haburová.

Autori budú v priestoroch knižnice debatovať nielen o svojej literárnej tvorbe, ale prezradia niečo aj o ďalších momentoch zo života.

Široká verejnosť je pozvaná 26. septembra 2013 od 17:00 hodine obohatiť sa o zážitky a príjemné stretnutie s významnými hosťami so spisovateľskej obce nášho regiónu.

Autori regionu- do článku

 

Tento článok si prečítalo 1 654 ľudí