Beáta Kereštanová nás previedla svojou pracovnou cestou až k „panovaniu“ v Andrássyho kaštieľi, priblížila význam múzea v meste a pozvala na tradičnú zabíjačku

beata 1Od mladosti je jej život spätý s oblasťou kultúry. Nepoznám snáď Trebišovčana, ktorý by ju nepoznal, nestretol sa s ňou, alebo o nej nepočul. Vždy pozitívna, energická, pohotová, otvorená dialógu. Milujúca matka, manželka, zodpovedná šéfka, ktorá v súčasnosti vládne v kaštieli. Riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, Mgr. Beáta Kereštanová, porozprávala o svojej práci, budúcoročných projektoch múzea i tradičnom predsilvestrovskom podujatí.

Ako dlho pracujete v kultúrnej inštitúcii, Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove (MaKCJZ)?

V trebišovskom múzeu pracujem od mája 2011, ale v kultúre pôsobím dlhé roky. Kedysi som pracovala v Regionálnom osvetovom stredisku. A tu nastal zlom, jednak v mojom živote a jednak v činnosti kultúrnych inštitúcií Košického samosprávneho kraja, kedy sa 1.1. 2012 zlúčilo Regionálne osvetové stredisko a vtedajšie Vlastivedné múzeum. Odvtedy pôsobíme ako Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Čím je pre Vás práca v MaKCJZ zaujímavá, čím si Vás získala?

muzPráca v múzeu je pre mňa osobne veľmi zaujímavá. Napĺňa ma, pretože som si uvedomila, že múzeum okrem základných úloh a základných zákonných povinností, ku ktorým patrí aj zbieranie zbierkových predmetov, ich uchovávanie, či vedecká činnosť; plní pre návštevníkov najzaujímavejšiu časť svojej činnosti. A tou je činnosť popularizačná. Rôznymi aktivitami, dobrými nápadmi s dobrým tímom svojich kolegov vytvárame pre obyvateľov nášho mesta, rovnako i návštevníkov mimo nášho regiónu, množstvo aktivít, ktorými chceme upútať pozornosť na naše vzácne zbierkové predmety. Mnohými interaktívnymi a inými podujatiami im dávame možnosť spoznať múzeum aj z inej stránky. Mojím cieľom spoločne s kolegami je vytvoriť múzeum tretej generácie.

Aká cesta Vás viedla práve do tejto oblasti? Boli Vaše pracovné aktivity, pred prevzatím riadenia a spravovania MaKCJZ, spojené s kultúrou? Ako?

V kultúre pracujem veľmi dlho. Od svojich školských rokov, kedy som dlhé roky ako žiačka a neskôr ako študentka bola aktívnou členkou zborov pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trebišove a táto láska ku kultúre mi zotrvala. Ja rada tvrdím, keď sa ma na to pýtajú, že som mala to šťastie, že robím ozaj v oblasti, po ktorej som stále túžila. Profesne v tejto sfére pracujem od skončenia strednej školy. Začínala som na Mestskom úrade v Trebišove, stala som sa vedúcou organizačného oddelenia, do kompetencií ktorého spadala kultúra a sociálna oblasť. Mala som možnosť podieľať sa i na tvorbe programov v Mestskom kultúrnom stredisku. Teším sa, že som sa stále mohla takto zapájať a byť jedným z tvorcov kultúrnych aktivít v meste a regióne. V roku 2005 som sa stala riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska v Trebišove, od roku 2011 som v múzeu. Takže celá moja profesná dráha sa točí a sústreďuje v kultúre.

beáta 3

 V Čom spočíva činnosť MaKCJZ?

Každé múzeum sa svojou činnosťou  musí riadiť zákonom 206/2009 o Múzeách a galériach a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Jeho základným poslaním je práve zber, uchovávanie zbierkových predmetov, ich odborná ochrana, vytváranie zbierkových fondov, vedecko-výskumná činnosť a následne jej popularizácia. Na to, aby sa všetky zistenia, ktoré vzídu z odbornej výskumnej činnosti, dostali k návštevníkovi, je viac než potrebná popularizačná činnosť. Výsledky vedeckých výskumov sa snažíme primeraným spôsobom prezentovať živými podujatiami a aktivitami, aby návštevník ľahšie pochopil zmysel a cieľ nášho múzea. Naše múzeum bolo kedysi vlastivedným múzeom, toto zameranie mu zostalo. Špecifické je preň práve jeho poľnohospodárske zacielenie, väčšina zbierkových predmetov je práve z oblasti poľnohospodárstva. Práve tie vzácne exponáty, ktoré máme, sa snažíme počas veľkých festivalov a podujatí múzea približovať návštevníkom autentickým spôsobom ich niekdajšie použitie. Dávame možnosť, aby si vyskúšali používanie replík zbierkových predmetov. Zámerom je ukázať ako sa kedysi konkrétne predmety používali na danú činnosť, sami si to môžu návštevníci vyskúšať a tak sa nostalgicky, najmä tí skôr narodení, vrátiť do čias svojej mladosti.

Čo ponúka svojim návštevníkom trebišovské Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína?

V múzeu je 10 stálych expozícií, v ktorých sa nachádzajú vzácne svetové unikáty- parné oracie súpravy, máme zaujímavú expozíciu poľnohospodárskych strojov a traktorov, expozíciu vývoja mlatby, kde si návštevník môže počas prehliadky tejto časti uvedomiť a zistiť, aký  bol postup premeny zrna až na chlieb. V našom múzeu je veľmi krásna expozícia drevorezby a plastiky, ktorá ponúka tradičné postupy súčasnej ľudovej tvorby slovenskej časti historického Zemplína, kde veľkú časť expozície tvoria diela nášho regionálneho insitného drevorezbára Jozefa Porchinčáka. Peknou a známou expozíciou je národopisná expozícia- Ľudový odev južného Zemplína a expozícia remesiel, ktorá obsahuje 3 zemplínske remeselné činnosti; kolárstvo, kováčstvo a povrazníctvo.

muzeum lanoJej súčasťou je hodnotný, historický, ručný spletací stroj z 19. storočia, na ktorom ukazujeme návštevníkom ako sa lano spletalo. Dokonca si sami môžu s radosťou také lano aj upliesť a odniesť tak z nášho múzea vlastnoručne upletený suvenír. Rozsahom veľkou je expozícia tokajského vinohradníctva a vinárstva, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch kaštieľa. Každý, kto do nej vkročí, uvidí vývoj a históriu budovania tokajskej vinohradníckej oblasti. Máme tu množstvo zaujímavých historických artefaktov, ktoré sme nadobudli od obyvateľov nášho regiónu. Súčasťou expozície je aj prezentácia vitrín vinárov, členov združenia Tokajská vinná cesta. Nájdete tu aj bohatý archív vín. Najstaršie, ktoré v ňom máme, je z roku 1964. Nóvum v tejto vinárskej expozícií je to, že sme v januári 2013 zriadili Vináreň s art kaviarňou u Andrássyho. Návštevníci si tu môžu prísť posedieť, precítiť miesto, kde sa prelína história s ich oddychom a ochutnať najlepšie tokajské víno. Prevádzkujeme aj vinotéku, v ktorej si majú možnosť návštevníci zakúpiť rôzne druhy vína od piatich známych výrobcov vína na Tokaji. Naša činnosť je veľmi bohatá a zaujímavá.

 Chystá niečo MaKCJZ pre fanúšikov kultúry v najbližšie, ešte stále vianočné dni?

zabíjačka fotoPre našich priaznivcov pripravujeme predsilvestrovské podujatie, Tradičnú zemplínsku zabíjačku. Tá sa u nás, už po tretíkrát, koná 30. decembra, aby sme Trebišovčanom predĺžili Silvester. Táto koncoročná akcia je výnimočná tým, že sa uskutoční pred kaštieľom. A chceme ňou ukázať, ako sa kedysi spracovávala ošípaná. Opäť prinášame tradičný „muzeálny“ spôsob niekdajšej zakáľačky, cez opaľovanie slamou až po spracovanie na výrobky replikami zbierkových predmetov. Podujatie nebude plniť len zábavný a edukačný charakter, ale cieľom je, aby hlavne mladší návštevníci spoznali, ako sa kedysi robili zabíjačky najmä na dedinách. Bude veľa zábavy, tradičného chutného jedla a príjemnej už silvestrovskej atmosféry.

 Čo pre svojich návštevníkov plánuje MaKCJZ v novom roku 2014?

beata 4Naše múzeum pripravuje mnoho podujatí z typovo rôznych oblastí. Keďže je galerijná činnosť v kaštieli obsiahla, určite bude v novom roku množstvo vernisáži zaujímavých umelcov. Zameriavame sa aj na žiakov a mládež, preto raz v roku zvykneme mať interaktívnu výstavu. Celoročne sa venujeme vzdelávacej činnosti, čiže žiaci nás navštevujú nielen preto, aby videli naše expozície, ale majú možnosť zhliadnuť aj prácu našich konzervátorov. Chystáme i ďalšie živé aktivity. V tomto roku sme začali hľadať a vyzývať milovníkov poľnohospodárskych strojov, aby sa stali „krstnými otcami“ pre naše stabilné motory, ktoré sú súčasťou expozície poľnohospodárskych strojov a traktorov. Záujemcovia si vyberú svoj stabilný motor, zafinancujú jeho opravu a dajú mu krstné meno. Múzeu pomôžu zvýšiť hodnotu exponátov ich spojazdnením. Lastovičkou v tomto bude práve na našej blížiacej sa zemplínskej zabíjačke prvý krstný otec spojazdneného „stabiláku“ Trebišovčan, Mário Flaugnatti, reštaurátor a akademický maliar.

Pokračovať budeme i v skúmaní bohatej a krásnej histórie. Množstvo podujatí sa koná nielen v areáli Andrássyho kaštieľa, ale Kultúrne centrum a úsek astronómie, ktorý je jeho súčasťou, celoročne pripravuje množstvo podujatí v regióne nášho okresu. „Hvezdári“ organizujú výtvarne súťaže, prednášky pre žiakov ZŠ. Ich piatkové pozorovania pre verejnosť majú u milovníkov astronómie ohlas.

beáta 5Z tých najväčších sa naši priaznivci určite môžu tešiť na Tokajské vinobranie v obci Čerhov,  Dedovizeň v Slovenskom Novom Meste, Varenie šľivkového lekváru, Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou, divadelné súťaže, Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb. Nemôžem opomenúť tradičnú súťažnú výstavu kraslíc s názvom Trebišovski pisanki, ktorá sa bude konať budúci rok už 25. krát. Aj cez podujatia Kultúrneho centra sa budeme v roku 2014 snažiť autenticky priblížiť život na vidieku. Množstvo podujatí je multižánrovo prepojených. Práca zamestnancov, ktorú veľakrát návštevník nevidí, bude i v nasledujúcom roku bohatá. Tešíme sa na všetkých našich návštevníkov.

beata šatybeátka 6

Tento článok si prečítalo 3 188 ľudí