Author Archives: Martina Kužmová

Výstavu z príležitosti vyhlásenia Jána Pavla II. za svätého slávnostne otvoria v trebišovskom kaštieli hneď v nedeľu

V nedeľu Božieho milosrdenstva sa v Ríme na námestí sv. Petra uskutoční výnimočná a historická udalosť. Pápež František vyhlási za svätých blahoslaveného Jána Pavla II. a Jána XXIII. Pri tejto vzácnej príležitostí sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína…

Novozriadené informačné centrum v trebišovskom kaštieli má prilákať turistov na TOKAJ

V Kvetnonedeľné popoludnie bolo v trebišovskom múzeu slávnostne otvorené informačné centrum pre turistov. Keďže mesto Trebišov predstavuje priamy vstup do vinohradníckej oblasti Tokaj, v novom infocentre na prízemí Andrássyho kaštieľa získajú návštevníci všetky dostupné informácie o vychýrenom Tokaji.…

V prehliadke detskej divadelnej tvorivosti si zasúťažia nadaní žiaci nášho okresu

Piatok, 4. apríla 2014 bude v Trebišove tvorivo. Viacerí žiaci a žiačky prejavia svoj umelecký talent v pripravených divadelných scénach. V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska sa uskutoční okresná postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Cesta do rozprávky.…