Andrássyho kaštieľ stále ožíva vznešenosťou

Andrassyovci a vino- KC JZ 19.9Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja usporiada pre Trebišovčanov, ktorí chcú spoznávať regionálne dejiny, dňa 19. septembra 2013 o 17:00 hodine v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa už 8. ročník podujatia pod názvom ANDRÁŠIOVCI A VÍNO.

Pripravované podujatie zorganizuje kultúrna inštitúcia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Tokajského vinobrania Čerhov 2013 s podporou Ministerstva kultúry SR.

Cieľom projektu je cez dobovú hudbu, spev, kostýmy, dramatické spracovanie a hudobné nástroje priblížiť obdobie vládnutia rodu Andrássyovcov v spojitosti s pestovaním viniča a výrobou vína. Umožniť týmto kultúrnym podujatím domácim a zahraničným umeleckým telesám ako i miestnym talentovaným umelcom prezentovať hudbu starých majstrov.

V rámci programu zaznie komorná hudba na andrássyovskom dvore, ktorá sa rozľahne po celom barokovo-klasicistickom kaštieli. Účinkovať budú žiaci a pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy z Novosadu a Vznešení trubači- Bucinatores excelsi, členovia Štátnej filharmónie Košice.

Neodmysliteľnou súčasťou pripravovaného podujatie bude prehliadka expozície Tokajského vinohradníctva a vinárstva, ktorú si účastníci vychutnajú s pohárom kvalitného tokajského vínka. Prezentáciou a priblížením života Andrássyovcov počas prehliadky stálej expozície „Andrássyovci na Trebišovsku“ návštevníci získajú odborné poznatky týkajúce sa šľachtičnej rodiny ako aj histórie mesta Trebišov.

Tento článok si prečítalo 1 796 ľudí