4. kolo ponukového konania

 

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti: v kat. úz. Rákoš, na LV č. 199 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 119/12 orná pôda vo výmere 4766m2, parcela číslo 119/13 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1661m2, parcela číslo 630/12 orná pôda vo výmere 11032m2, parcela číslo 635/27 orná pôda vo výmere 5645m2, pod B3 v 1/6-ine k celku, na LV č. 203 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 120 orná pôda vo výmere 4946m2, parcela číslo 157 trvalý trávnatý porast vo výmere 2068m2,  parcela číslo 178/1 trvalý trávnatý porast vo výmere 2172m2, parcela číslo 178/2 trvalý trávnatý porast vo výmere 220m2, parcela číslo 199 orná pôda vo výmere 1645m2, parcela číslo 219 orná pôda vo výmere 2738m2, parcela číslo 223 trvalý trávnatý porast vo výmere 1132m2, parcela číslo 243 trvalý trávnatý porast vo výmere 1104m2, parcela číslo 261 trvalý trávnatý porast vo výmere 1251m2, parcela číslo 280/1 trvalý trávnatý porast vo výmere 882m2, parcela číslo 280/2 trvalý trávnatý porast vo výmere 421m2, parcela číslo 298 chmeľnica vo výmere 2840m2, parcela číslo 318 orná pôda vo výmere 3975m2, parcela číslo 366 orná pôda vo výmere 228m2, parcela číslo 381 orná pôda vo výmere 1542m2, parcela číslo 401 záhrada vo výmere 2167m2, parcela číslo 422 orná pôda vo výmere 2082m2, parcela číslo 483/1 orná pôda vo výmere 2720m2, parcela číslo 483/2 orná pôda vo výmere 771m2, parcela číslo 503 orná pôda vo výmere 3121m2, parcela číslo 522 orná pôda vo výmere 2816m2, parcela číslo 543 orná pôda vo výmere 2814m2, parcela číslo 563 orná pôda vo výmere 2089m2, parcela číslo 583 orná pôda vo výmere 2252m2, parcela číslo 605 orná pôda vo výmere 2888m2, pod B6 v 1/24-ine k celku, na LV č. 218 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 135 orná pôda vo výmere 4187m2, parcela číslo 163/1 trvalý trávnatý porast vo výmere 401m2, parcela číslo 163/2 trvalý trávnatý porast vo výmere 2017m2, parcela číslo 183 orná pôda vo výmere 2924m2, parcela číslo 204 orná pôda vo výmere 3185m2, parcela číslo 258 trvalý trávnatý porast vo výmere 1735m2, parcela číslo 294/1 vinica vo výmere 645m2, parcela číslo 294/3 chmeľnica vo výmere 2115m2, parcela číslo 313 orná pôda vo výmere 5256m2, parcela číslo 333 orná pôda vo výmere 5638m2, parcela číslo 375 orná pôda vo výmere 2573m2, parcela číslo 395 orná pôda vo výmere 1661m2, parcela číslo 415 ovocný sad vo výmere 1515m2, parcela číslo 416 orná pôda vo výmere 1637m2, parcela číslo 436 orná pôda vo výmere 3556m2, parcela číslo 469/1 orná pôda vo výmere 4281m2, parcela číslo 469/2 orná pôda vo výmere 310m2, parcela číslo 508 orná pôda vo výmere 4028m2, parcela číslo 529 orná pôda vo výmere 2132m2, parcela číslo 530 orná pôda vo výmere 2221m2, parcela číslo 549 orná pôda vo výmere 3191m2, parcela číslo 570 orná pôda vo výmere 2990m2, pod B12 v 30/720-inách k celku, na LV č. 257 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 433 orná pôda vo výmere 2313m2, pod B23 v 42/2016-inách k celku, na LV č. 267 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 589 orná pôda vo výmere 3434m2, pod B4 v 1/9-ine k celku, na LV č. 433 – parcely reg. “E“ – parcela číslo 412 orná pôda vo výmere 1928m2, pod B23 v 42/2016-inách k celku, ktoré bude prebiehať do 20.04.2020. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 3 200 ľudí