Oznámenie – Ponukové konanie

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Veľká Tŕňa LV č. 121, parcely registra “C“ – parc. č. 229 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 417 m2, parc.…

Výstavu veľkonočných kraslíc v Trebišove slávnostne otvoria počas pôstu

V pôstnych dňoch už tradične Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci s mestom Trebišov usporiada 26. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc pod názvom TREBIŠOVSKI PISANKI. Jej slávnostne otvorenie múzejníci pripravujú na 27. februára 2015…

Stretnutie doc.Hospodára s návštevníkmi múzea rozšíri poznatky o najcennejšej a najpredávanejšej knihe sveta

V trebišovskom múzeu si prídu na svoje priaznivci sporadicky usporadúvaných stretnutí, ktorých oslovujú témy s duchovnou tematikou. Už po niekoľkýkrát umožní kultúrna inštitúcia v meste Trebišov svojim návštevníkom stretnutie s doc. ThDr. Michalom Hospodárom. Predseda…

Smrteľná nehoda pri Trebišove

  Smrteľná nehoda sa stala dnes krátko pred 17. hodinou na ceste v smere z Veľkého Ruskova (okres Trebišov) na Čerhov (okres Trebišov) na vonkajšom okruhu Trebišova. Zrazili sa nákladiak Avia a Seat. Ťažkým zraneniam…

Sviatky pokoja a lásky

Vianoce je slovo, ktoré veľa znamená a hlavne veľa prináša. Naše srdcia sa zaplnia láskou, pokojom a rodinným teplom. Uctievanie tradícií je základným zmyslom našej kultúry. Teraz pred prahom roka si musíme uvedomiť dôležité hodnoty.…