Rozprávkový príbeh pod názvom „Ako Jančiči stretla Brumka“ už aj v Trebišove

Rozprávkový príbeh pod názvom „Ako Jančiči stretla Brumka“  už o niekoľko dní zavíta do Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Dňa 11. marca o 15:00 sa o zážitok postarajú dvaja Košičania – divadelní herci, ktorí sa rozhodli spojiť sily, aby deti…

Vodič narazil do domu, pravdepodobne dostal infarkt a zomrel

Včera (19.2.) krátko po 10,00 hodine došlo v okrese Trebišov k dopravnej nehode. 67-ročný vodič vychádzal v obci Borša, vychádzal s osobným motorovým vozidlom zn. Nissan Primera z dvora svojho rodinného domu. Z doposiaľ presne nezistených príčin, prešiel krížom…

Oznam 1. kolo ponukového konania – Slivník

  Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Slivník na LV č. 39, parcely registra “C“ – parc. č.  215 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 786 m2, parc.…

Oznam 1. kolo ponukového konania – Sečovce

  Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti: v kat. úz. Sečovce, na LV č. 3016, parcely registra “E“, parc. č. 3056, orná pôda vo výmere 15857 m2, parc. č. 3382,…

Oznam 4. kolo ponukového konania

      Notár JUDr. Viera Selecká vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Biel na LV č. 481, rodinný dom č.s. 168 vybudovaný na parc. č. 202 – bez výmery, pod…