Oznam 3. kolo ponukového konania – Čierna nad Tisou

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Čierna nad Tisou, na LV č. 663, byt č. 4, vo vchode č. 1, na 1. poschodí, v bytovom dome č.s. 180,…

Oznam 2. kolo ponukového konania – Čierna nad Tisou

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Čierna nad Tisou, na LV č. 663, byt č. 4, vo vchode č. 1, na 1. poschodí, v bytovom dome č.s. 180,…

Oznam 3. kolo ponukového konania – Slivník

  Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Slivník na LV č. 39, parcely registra “C“ – parc. č.  215 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 786 m2, parc.…

Rozprávkový príbeh pod názvom „Ako Jančiči stretla Brumka“ už aj v Trebišove

Rozprávkový príbeh pod názvom „Ako Jančiči stretla Brumka“  už o niekoľko dní zavíta do Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Dňa 11. marca o 15:00 sa o zážitok postarajú dvaja Košičania – divadelní herci, ktorí sa rozhodli spojiť sily, aby deti…

Vodič narazil do domu, pravdepodobne dostal infarkt a zomrel

Včera (19.2.) krátko po 10,00 hodine došlo v okrese Trebišov k dopravnej nehode. 67-ročný vodič vychádzal v obci Borša, vychádzal s osobným motorovým vozidlom zn. Nissan Primera z dvora svojho rodinného domu. Z doposiaľ presne nezistených príčin, prešiel krížom…